Warto pomagać
www.asymetria.net.pl

Ochrona środowiska naturalnego to sprawa, którą powinny zajmować się przede wszystkim rządy. W drugiej kolejności odpowiedzialność za ekologię powinny brać na siebie wielkie korporacje, które też nierzadko są wielkimi trucicielami. Niestety, wspomniane podmioty nie angażują się w ten temat na tyle, na ile mogą i na ile chciałoby tego społeczeństwo.

Dlatego też powstają organizacje pozarządowe, które w swoich statutach wpisują przede wszystkim działalność proekologiczną. Podmioty te nie mogą jednak funkcjonować bez wsparcia ze strony zwykłych ludzi. Jeśli organizacja pozarządowa chce być w pełni niezależna i jednocześnie wiarygodna, to nie może przyjmować pieniędzy od państw oraz przedsiębiorstw.

Wspierać mogą ją natomiast zwykli ludzie, poprzez wpłacanie na jej konto określonych sum pieniężnych. Organizacja sponsorowana przez rząd lub korporację mogłaby ulec pokusie i działać w interesie wspierającego ją podmiotu, a nie w interesie ogółu. Starajmy się więc wspierać takie organizacje, jeśli oczywiście zależy nam na ochronie natury.

Jacek
News Reporter
Absolwent medycyny, pasjonat ekologii.