Skład suplementów diety

Ogólnie rzecz biorąc, suplementy diety zawierają w sobie witaminy oraz innego rodzaju substancje egzogenne. Proporcje i skład tego rodzaju środków nie mogę być jednak przypadkowe.

Koncerny farmaceutyczne mają narzucone określone zasady produkcji suplementów, a ich produkty są bardzo pieczołowicie sprawdzane, zanim zostaną wprowadzone do obiegu. Nie ma się zresztą czemu dziwić, bo są to środki, które wprowadza się do ludzkiego organizmu po to, żeby poprawić jego funkcjonowanie, a nie po to, żeby mu zaszkodzić.

W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, suplementy diety oficjalnie nie są uznawane za leki. Dlatego też ich sprawdzaniem zajmuje się nie Główny Inspektor Farmaceutyczny lub Urząd Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych, a Główny Inspektor Sanitarny.

W praktyce, w obu przypadkach kontrole są jednak równie precyzyjne. Ma to na celu ochronę naszego zdrowia i jest jak najbardziej zasadne.

Pamiętajmy jednak, żeby zawsze czytać ulotki dołączane do suplementów diety.

Jacek
News Reporter
Absolwent medycyny, pasjonat ekologii.