Ruch proekologiczny

Ruch proekologiczny w ostatnich latach znacznie się nasilił. Można do niego zaliczyć wiele różnych podmiotów, zarówno formalnych, jak i nieformalnych.

Chodzi tutaj zarówno o partie polityczne, jak i o organizacje pozarządowe oraz aktywistów działających na własną rękę. Oczywiście, pojęcie ruchu proekologicznego jest tworem czysto teoretycznym, ponieważ poszczególne podmioty, które można by pod niego podpiąć nie są do końca zgodne co do priorytetów swoich działań oraz metod, za pomocą których należy je realizować.

Wiele podmiotów proekologicznych działa w ramach obowiązującego prawa, ale są i takie, które prawo to notorycznie łamią. Czasami mówi się nawet o tak zwanym ekoterroryzmie, którego przedstawiciele należą do najbardziej radykalnych odłamów ruchu proekologicznego.

Zdarza się, że w ramach działań na rzecz ochrony środowiska dochodzi do zamieszek, a nawet do działań, które z powodzeniem można nazwać terrorystycznymi. Trzeba mieć jednak świadomość, że tego typu metody są właściwie marginesem wszystkich aktywności, jakie podejmują ekolodzy.

Jacek
News Reporter
Absolwent medycyny, pasjonat ekologii.