Kwaśne deszcze jako skutek degradacji środowiska

Rozwój cywilizacji wraz z postępującą industrializacją w znacznym stopniu prowadzi do degradacji środowiska naturalnego, poprzez występowanie różnego rodzaju zjawisk, które negatywnie wpływają nie tylko na świat przyrody, ale także na organizmy ludzkie. Niewątpliwie do takich zjawisk zaliczyć możemy kwaśne deszcze.

A czym one tak naprawdę są? Zgodnie z definicją, kwaśne deszcze są to opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6, czyli kwaśnym. Są to opady, których głównym składnikiem są kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, wśród których najczęściej występują: trójtlenek siarki, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenki azotu oraz chlorowodór.

Gazy te są emitowane do atmosfery w procesach spalania paliw, wybuchach wulkanów, produkcji przemysłowej oraz wyładowań atmosferycznych. Nie ulega wątpliwości, że kwaśne deszcze są zjawiskiem niezwykle groźnym dla środowiska, dlatego też należy podjąć wszelkie działania, które ograniczą emisję szkodliwych gazów do atmosfery oraz pozwolą nam cieszyć się nieco bardziej sprzyjającym zdrowiu otoczeniem.

Jacek
News Reporter
Absolwent medycyny, pasjonat ekologii.