Czym są zanieczyszczenia wód?

W społecznej świadomości panuje dosyć ogólny pogląd na zanieczyszczenia środowiska, bowiem temat ten traktowany jest raczej jako bardziej globalny, dlatego też rzadko poczuwamy się do indywidualnej odpowiedzialności w jego kwestiach. Jednakże jesteśmy świadomi, że jest to problem na dużą skalę, zbudowany z wielu czynników, wśród których jednym z ważniejszych są zanieczyszczenia wód.

A czym są zanieczyszczenia wód? Są to niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzeniem w nadmiarze różnego rodzaju substancji, m.in.

organicznych, nieorganicznych, radioaktywnych, które ograniczają lub całkowicie uniemożliwiają wykorzystanie wody do picia czy celów gospodarczych. Zanieczyszczenia wód klasyfikuje się ze względu na takie czynniki, jak pochodzenie, stopień szkodliwości, trwałość zanieczyszczeń czy źródło.

Jest to problem bardzo rozległy, dlatego też jego naukowe uporządkowanie jest bardzo pomocne w opracowywaniu polityki zapobiegania dalszej degradacji wód.

Jacek
News Reporter
Absolwent medycyny, pasjonat ekologii.